Sơn KCC - Sơn epoxy KCC Paint Hàn Quốc - Sơn kcc giá rẻ

Sơn tự cán epoxy KCC - Unipoxy Lining Dark màu ghi nhạt

0 VND
Số lượng
  • Đánh giá sản phẩm
Thông tin tóm tắt sản phẩm

Sơn tự cán epoxy KCC - Unipoxy Lining Dark màu ghi nhạt là sơn epoxy tự phẳng 2 thành phần của KCC Paint, sơn epoxy tự san phẳng trong tiếng anh là Epoxy Self Leveling là loại sơn epoxy 2 thành phần, gồm thành phần sơn và thành phần đóng rắn, không sử d

Sơn tự cán epoxy KCC - Unipoxy Lining Dark màu ghi nhạt là sơn epoxy tự phẳng 2 thành phần của KCC Paint, sơn epoxy tự san phẳng trong tiếng anh là Epoxy Self Leveling là loại sơn epoxy 2 thành phần, gồm thành phần sơn và thành phần đóng rắn, không sử dụng dung môi dễ bay hơi, hoạt động theo nguyên tắc tự cân bằng bề mặt